Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 21. august 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 5

Dagsordenpunkter

124. Takster for Affaldsområdet i 2024

125. Prioritering af planer og projekter i Plan

126. Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for boligudlæg i Hedensted Kommune

127. Godkendelse af strategisk fysisk udviklingsplan Horsens Fjord

128. Anmodning om godkendelse af Skema C for Kærminde Plejehjem

129. Orientering om administrativ godkendelse af skema B for Rådhusparken i Uldum

130. Lukket punkt: Prioritering af nye almennyttige boliger

131. Lukket punkt: Salg af grund

132. Lukket punkt: Orientering om projekt

133. Forhøjelse af låneramme vedr. Tørring Kraftvarmeværk

134. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

135. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

136. Den gode dialog mellem Kommunalbestyrelsen og forvaltningen

137. Månedsopfølgning for juni/juli måned 2023

138. Kommunalbestyrelsens strategi - Læringsinformation

139. Drøftelse af forskellige modeller for gadebelysning

140. Lukket punkt: Rengøring

141. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

142. Energibesparende foranstaltninger 2023 - 2024

143. Tillæg til anlægsbevilling til en permanentgørelse af en administrativ tilbygning i Børnehuset Lille Dalby

144. Godkendelse af tilsynspolitik for plejehjem og hjemmeplejen

145. Godkendelsesark