Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 21. marts 2022
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 3 og 4

Dagsordenpunkter

43. Lukket punkt: Salg af fast ejendom

44. Fastsættelse af minimumspriser - Lillekongens Ager, etape 4, Uldum

45. Opdateret personalepolitik for Hedensted Kommune

46. Røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2023

47. Konkurrenceudsættelse - opfølgning på budgetaftale 2022-2025

48. Revisionsberetning nr. 29 - Tiltrædelsesberetning/beretning vedrørende revisionsaftale

49. Revisionsberetning nr. 28 - Delberetning for regnskabsåret 2021

50. Budgetforslag 2023-2026: Udvalgsrammer i 2023

51. Låneramme 2021

52. Opfølgning på Økonomiudvalgets strategiseminar

53. Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet

54. Repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse

55. Godkendelse af udkast til vedtægter for Seniorrådet

56. Anlæg af afvandingsledning for Tykmosevænget , Lindved

57. Tillægsbevilling til anlægsbevilling til sti omkring Bjørnsknude i Juelsminde

58. Ny planlægning af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et solcelleanlæg ved Stourup

59. Byens Hus i Løsning: Status og frigivelse af midler til bygherrerådgivning

60. Ansøgning om kommunegaranti til vinterbaderne i Juelsminde

61. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

62. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

63. Orientering

64. Godkendelsesark