Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 18. september 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 5

Dagsordenpunkter

148. Forslag til Lokalplan 1176 for solcelleanlæg nord for Løsning med tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9, samlet miljørapport samt udkast til VVM-tilladelse

149. Forslag til Lokalplan 1180 for solcelleanlæg ved Stourup med tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12, samlet miljørapport samt udkast til VVM-tilladelse

150. Status på bosætningsstrategien

151. Godkendelse af forvaltning af Grøn Pulje

152. Anmodning om godkendelse af Skema C for Ny Rønne Allé (Østjysk Boligselskab)

153. Justering af budgetreduktion lokaletilskud

154. Lukket punkt: Biblioteksområdet

155. Lukket punkt: Salg af fast ejendom

156. Lukket punkt: Salg af fast ejendom

157. Lukket punkt: Fast ejendom

158. Lukket punkt: Salg af erhvervsjord

159. Lukket punkt: Orientering om status

160. Månedsopfølgning for august måned 2023

161. Den gode dialog mellem Kommunalbestyrelsen og forvaltningen

162. Mødeplan 2024

163. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

164. Tillæg til anlægsbevilling til modulløsning i forbindelse med ny dagsinstitution i Hedensted Øst

165. Ændret børnehavealder

166. Godkendelse af fritvalgsleverandør

167. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

168. Godkendelsesark