Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 17. april 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 5

Dagsordenpunkter

70. Lukket punkt: Salg af jord

71. Anlægsbevilling og projektering af signalreguleret kryds - Gesagervej/Kildeparken/Lundagervej

72. Tværkommunalt samarbejde om forbedring af havmiljøet i Kattegat og øge grøn turisme.

73. Termovej på Vestergårdsmarken i Hornsyld

74. Igangsætning af klimalavbundsforundersøgelser

75. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for campingområde på Hjarnø

76. Udvikling af almene boliger i Ølholm

77. Årsregnskab 2022

78. Økonomisk politik 2024-2027

79. Månedsopfølgning for marts måned 2023

80. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

81. Lukket punkt: Budgetreduktioner

82. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

83. Orientering

84. Godkendelsesark