Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 17. januar 2022
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 3 og 4

Dagsordenpunkter

1. Valg af næstformand til Økonomiudvalget

2. Vederlag og godtgørelser samt retningslinier for tabt arbejdsfortjeneste Kommunalbestyrelsens medlemmer 2022-2025

3. Kommunalpolitisk Topmøde 2022

4. Sammensætning af Bevillingsnævn

5. Kommunalbestyrelsens forretningsorden

6. Fastsættelse af Kommissorie § 17. Stk 4 udvalg vedrørende Ungestrategi

7. Beboerklagenævn Horsens-Hedensted-Odder

8. Projektbeskrivelse for fælles kommunal indsats for rekruttering og fastholdelse

9. Lukket punkt: Salg af fast ejendom

10. Lukket Punkt:Salg af areal Hedensted

11. Lukket punkt: Ekspropriation af areal til regnvandsbassin

12. Lukket Punkt: Ansættelsesproces

13. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

14. Orientering

15. Anlægsbevilling til tilbygning Børnehuset Lille Dalby

16. Kompetence til at anmode om værgemål

17. Tillæg til anlægsbevilling - Anlæg af cykel og gangsti mellem Skolegade og Jernbanegade i Løsning

18. Forslag til Lokalplan 1153 - Boliger, Nordmarksvej, Glud - Fornyet høring

19. Legalitetskontrol af takstfastsættelsen for Hedensted Spildevand

20. Godkendelsesark