Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 15. maj 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 5

Dagsordenpunkter

85. Etablering af fælles service- og garagefaciliteter for Materielgården, Brandvæsen og ambulance i Klakring

86. Udviklingsprospekt for havneområdet i Juelsminde

87. Lukket punkt: Drøftelse af kommunal finansieringsramme til udviklingstiltag

88. Lukket punkt: Salg af fast ejendom

89. Befolkningsprognose 2023

90. Ligestillingsredegørelse 2023

91. Månedsopfølgning for april måned 2023

92. Forhøjelse af låneramme til opførelse af forsyningsanlæg vedr. Hornsyld Klimavarme

93. Godkendelse af kommissorie for landsbyudvikling

94. Forlængelse af et særligt kommunalt grundskoletilbud for børn, der er fordrevet fra Ukraine

95. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

96. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

97. Godkendelsesark