Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 12. juni 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 5

Dagsordenpunkter

101. Behandling af bemærkninger til Plansstrategi 2023

102. Igangsætning af Kommmuneplantillæg for Landsbyer

103. Parkeringsnorm ved almene boligprojekter

104. Igangsætning af planlægning for Helheden - Første etape af nyt boligområde vest for Hedensted

105. Lukket punkt: Udvikling af almene boliger i Ølholm

106. Sejlads. Forlængelse af nuværende tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet

107. Anlægsbevilling til krydsombygning Spettrupvej - Østre Ringgade

108. Lukket punkt: Ekspropriation af arealer

109. Fastsættelse af mindstepriser - Fjordplantagen, Glud

110. Lukket sag: Drøftelse af status på budget

111. Lukket Punkt: Ejendom

112. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Aale Fjernvarme

113. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

114. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

115. Status på konkurenceudsættelse

116. Revisionsberetning nr. 32 samt endelig behandling af Årsregnskab 2022

117. Månedsopfølgning for maj måned 2023

118. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

119. Forhøjelse af låneramme til renovering af Hornsyld Svømmehal

120. Godkendelse af biblioteksstrategi og tilhørende handlekatalog

121. Tillæg til anlægsbevilling vedr. ombygning og renovering af Ungdomsgården

122. Orientering

123. Godkendelsesark