Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 9. oktober 2023
Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale 5

Dagsordenpunkter

171. Modtagestation Syddanmark I/S - Motas - Regnskab 2022 og budget 2024

172. Orientering om administrativ godkendelse af Skema B for Frederiksbergparken i Løsning

173. Godkendelse af skema A for Guldagerparken i Ølholm

174. Igangsætning af planlægning for lokalplan for en ny dagligvarebutik ved Vejlevej og Ællingevej i Stouby

175. Igangsætning af planlægning for et erhvervsområde ved Vestvejen og afkørsel 57, E45

176. Lukket punkt: Udvikling af almene boliger på Nordbakken i Glud

177. Lukket punkt: Fast ejendom

178. Lukket punkt: Udbud af areal

179. Borgerforslag- forslag fra Rune Mikkelsen til drøftelse

180. Forhøjelse af låneramme til Løsning Fjernvarme

181. Forhøjelse af lånegaranti vedr. Tørring Kraftvarmeværk - Projekt Ølholm By

182. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk - Projekt i Tørring

183. Temperatur i kommunale bygninger vinteren 2023

184. Månedsopfølgning september 2023

185. Statistik på integrationsområdet

186. Lukket punkt: Gensidig dialog og orientering

187. Orientering

188. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

189. Godkendelsesark