Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 30. november 2022
Mødested: Rådhussalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

218. Optagelse i den fælles kommunale ordning for borgerrådgivere

219. Nedsættelse af kapacitetsudvalget i Hedensted Kommune

220. Priser på kommunale parcelhusgrunde i 2023

221. Fastsættelse af minimumspriser - Tykmosevænget, Lindved

222. Serviceniveau i Borgerservice

223. Ny dagsinstitution i Hedensted Øst, anlægsbevilling samt placering

224. Godkendelse af Demensstrategi 2023-2026

225. Omgørelsesprocenter 2021 på det sociale område samt vurdering af behov for handleplan

226. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved Teglværksvej i Løsning

227. Sikring af grundvand indenfor BNBO - boringsnære beskyttelsesområder

228. Igangsætning af forvaltningspraksis for byggeri uden lokalplan

229. Vedtagelse af Hedensted Kommunes bosætningsstrategi - Bosætning i Balance

230. Prioritering af lokalplanlægning på baggrund af politisk aftale om Budget 2023

231. F: Overdragelse af kompetence til AFLD i forbindelse med anmeldelse til forsyningstilsynet

232. F: Tillæg til Vandforsyningsplanen 2012-2022 i forbindelse med Exit 57/Horsens Syd

233. F: Genoptagelse af planlægning for boliger på Kalhavevej i Rask Mølle

234. F: Fornyelse af bymidter

235. F: Belægning og forskønnelse af den nordlige del af Storstranden i Juelsminde

236. F: Takst for dagtilbud 2023

237. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Uldum Varmeværk

238. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti på 1.804.009 kr. til Tørring Kraftvarmeværk

239. F: Forhøjelse af låneramme til Løsning Fjernvarme

240. F: Økonomisk bidrag til nye Sundhedsklynger i forbindelse med Sundhedsreformen fra maj 2022

241. F: Målgruppeudvidelse i Ungdomsskolen

242. F: Godkendelse af nye madtakster fra Det danske Madhus

243. F: Månedsopfølgning oktober 2022

244. Orientering

245. Lukket Punkt: Udbud af areal

246. Lukket punkt: Opkøb af erhvervsareal

247. Lukket punkt: Forespørgsel om salg af jord i Aale

248. Lukket punkt: Godkendelse i forhold til almene boliger

249. Lukket punkt: Personalesag

250. Lukket punkt:Rekruttering

251. Godkendelsesark