Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 30. november 2022
Mødested: Rådhussalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

218. Optagelse i den fælles kommunale ordning for borgerrådgivereKlik her for at folde ud og læse mere om Optagelse i den fælles kommunale ordning for borgerrådgivere

219. Nedsættelse af kapacitetsudvalget i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Nedsættelse af kapacitetsudvalget i Hedensted Kommune

220. Priser på kommunale parcelhusgrunde i 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Priser på kommunale parcelhusgrunde i 2023

221. Fastsættelse af minimumspriser - Tykmosevænget, LindvedKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af minimumspriser - Tykmosevænget, Lindved

222. Serviceniveau i BorgerserviceKlik her for at folde ud og læse mere om Serviceniveau i Borgerservice

223. Ny dagsinstitution i Hedensted Øst, anlægsbevilling samt placeringKlik her for at folde ud og læse mere om Ny dagsinstitution i Hedensted Øst, anlægsbevilling samt placering

224. Godkendelse af Demensstrategi 2023-2026Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af Demensstrategi 2023-2026

225. Omgørelsesprocenter 2021 på det sociale område samt vurdering af behov for handleplanKlik her for at folde ud og læse mere om Omgørelsesprocenter 2021 på det sociale område samt vurdering af behov for handleplan

226. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved Teglværksvej i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Igangsætning af planlægning for nyt boligområde ved Teglværksvej i Løsning

227. Sikring af grundvand indenfor BNBO - boringsnære beskyttelsesområderKlik her for at folde ud og læse mere om Sikring af grundvand indenfor BNBO - boringsnære beskyttelsesområder

228. Igangsætning af forvaltningspraksis for byggeri uden lokalplanKlik her for at folde ud og læse mere om Igangsætning af forvaltningspraksis for byggeri uden lokalplan

229. Vedtagelse af Hedensted Kommunes bosætningsstrategi - Bosætning i BalanceKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af Hedensted Kommunes bosætningsstrategi - Bosætning i Balance

230. Prioritering af lokalplanlægning på baggrund af politisk aftale om Budget 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Prioritering af lokalplanlægning på baggrund af politisk aftale om Budget 2023

231. F: Overdragelse af kompetence til AFLD i forbindelse med anmeldelse til forsyningstilsynetKlik her for at folde ud og læse mere om F: Overdragelse af kompetence til AFLD i forbindelse med anmeldelse til forsyningstilsynet

232. F: Tillæg til Vandforsyningsplanen 2012-2022 i forbindelse med Exit 57/Horsens SydKlik her for at folde ud og læse mere om F: Tillæg til Vandforsyningsplanen 2012-2022 i forbindelse med Exit 57/Horsens Syd

233. F: Genoptagelse af planlægning for boliger på Kalhavevej i Rask MølleKlik her for at folde ud og læse mere om F: Genoptagelse af planlægning for boliger på Kalhavevej i Rask Mølle

234. F: Fornyelse af bymidterKlik her for at folde ud og læse mere om F: Fornyelse af bymidter

235. F: Belægning og forskønnelse af den nordlige del af Storstranden i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om F: Belægning og forskønnelse af den nordlige del af Storstranden i Juelsminde

236. F: Takst for dagtilbud 2023Klik her for at folde ud og læse mere om F: Takst for dagtilbud 2023

237. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Uldum VarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Uldum Varmeværk

238. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti på 1.804.009 kr. til Tørring KraftvarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti på 1.804.009 kr. til Tørring Kraftvarmeværk

239. F: Forhøjelse af låneramme til Løsning FjernvarmeKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forhøjelse af låneramme til Løsning Fjernvarme

240. F: Økonomisk bidrag til nye Sundhedsklynger i forbindelse med Sundhedsreformen fra maj 2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Økonomisk bidrag til nye Sundhedsklynger i forbindelse med Sundhedsreformen fra maj 2022

241. F: Målgruppeudvidelse i UngdomsskolenKlik her for at folde ud og læse mere om F: Målgruppeudvidelse i Ungdomsskolen

242. F: Godkendelse af nye madtakster fra Det danske MadhusKlik her for at folde ud og læse mere om F: Godkendelse af nye madtakster fra Det danske Madhus

243. F: Månedsopfølgning oktober 2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Månedsopfølgning oktober 2022

244. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

245. Lukket Punkt: Udbud af arealKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket Punkt: Udbud af areal

246. Lukket punkt: Opkøb af erhvervsarealKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Opkøb af erhvervsareal

247. Lukket punkt: Forespørgsel om salg af jord i AaleKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Forespørgsel om salg af jord i Aale

248. Lukket punkt: Godkendelse i forhold til almene boligerKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Godkendelse i forhold til almene boliger

249. Lukket punkt: PersonalesagKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Personalesag

250. Lukket punkt:RekrutteringKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt:Rekruttering

251. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark