Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 23. februar 2022
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

18. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Uldum Varmeværk

19. Garantistillelse for lån til brandsikring af plejehjem

20. Brev fra Tilsynet under Ankestyrelsen

21. Statistik på integrationsområdet

22. Status på investering i jobafklaringsforløb

23. Ophævelse af fælles ledelse i Stouby

24. Tilføjelse af stier til Stiplan 2020 - 2030

25. Endelig vedtagelse af lokalplan 1146 - Boliger ved Rådhusparken i Uldum

26. Anlægsbevilling til byggemodning - Nordmarksvej, Glud

27. Regulativ for husholdningsaffald

28. Godkendelse af nye vedtægter for AFLD

29. Godkendelse af Skema A for Boligselskabet Alfabo til opførsel af almene 36 boliger på Overholmsvej i Hedensted

30. Prioritering af planer og projekter i Plan

31. Ny planlægning af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et solcelleanlæg nordøst for Tørring

32. Kommunegaranti til Tørring Camping

33. Forslag om indførelse af CO2 pris ved indkøb og udbud

34. Anmodning om drøftelse af trafikken i viadukten Overholmsvej

35. F: Forslag til lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i Klakring

36. F: Kommunalbestyrelsens forretningsorden

37. F: Justering af styrelsesvedtægt 2022-2025

38. Orientering

39. Godkendelsesark