Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 12. oktober 2022
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

192. 2. behandling af Budgetforslag 2023-2026

193. Godkendelsesark