Kommunalbestyrelsen - Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 29. maj 2024
Mødested: Rådhussalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

78. Befolkningsprognose 2024Klik her for at folde ud og læse mere om Befolkningsprognose 2024

79. Garantiprovision; Politisk fastsættelse af forvaltningspraksis.Klik her for at folde ud og læse mere om Garantiprovision; Politisk fastsættelse af forvaltningspraksis.

80. Kommissorium § 17 stk. 4 udvalget vedrørende gentænkning af socialområdet.Klik her for at folde ud og læse mere om Kommissorium § 17 stk. 4 udvalget vedrørende gentænkning af socialområdet.

81. Anlægsbevilling til skitseprojekt ved ombygning af krydset Kirkevej og Brædstrupvej, TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til skitseprojekt ved ombygning af krydset Kirkevej og Brædstrupvej, Tørring

82. Prioritering af planer og projekter i PlanKlik her for at folde ud og læse mere om Prioritering af planer og projekter i Plan

83. Vandhåndtering i fremtidig udvikling af Løsning ØstKlik her for at folde ud og læse mere om Vandhåndtering i fremtidig udvikling af Løsning Øst

84. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

85. F: Fastsættelse af rottetakst 2025Klik her for at folde ud og læse mere om F: Fastsættelse af rottetakst 2025

86. F: Beslutningsprocesser og kompetence for lokalplaner og kommuneplantillægKlik her for at folde ud og læse mere om F: Beslutningsprocesser og kompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg

87. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Rårup VandværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Rårup Vandværk

88. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring KraftvarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

89. F: Forhøjelse af låneramme til Tørring Kraftvarmeværk - Projekt TørringKlik her for at folde ud og læse mere om F: Forhøjelse af låneramme til Tørring Kraftvarmeværk - Projekt Tørring

90. F: Udpegning af ny suppleant til BeboerklagenævnetKlik her for at folde ud og læse mere om F: Udpegning af ny suppleant til Beboerklagenævnet

91. F: Delegationsplan for spildevandsplanlægningKlik her for at folde ud og læse mere om F: Delegationsplan for spildevandsplanlægning

92. F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

93. Lukket punkt: Tilbud i Social Omsorg og Beskæftigelse - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Tilbud i Social Omsorg og Beskæftigelse

94. Lukket punkt: Arealerhvervelse - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Arealerhvervelse

95. Lukket Punkt: Udbud af arealer til skovrejsning - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket Punkt: Udbud af arealer til skovrejsning

96. Lukket punkt: Salg af jord - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Salg af jord

97. Lukket punkt: Salg af jord - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Salg af jord

98. Lukket punkt: Salg af fast ejendom - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Salg af fast ejendom

99. Lukket punkt: Fast ejendom - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Lukket punkt: Fast ejendom

101. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde