Dagsordener og referater

Udvalg: Byrådet 2018-2021
Mødedato: 29. september 2021
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

166. 2. behandling af Budgetforslag 2022-2025

167. Godkendelse af Pårørendepolitik

168. Frigørelse af økonomi til klippekort til § 97-ledsagelse

169. Principdrøftelse om opstart af planlægning for et solcelleanlæg nord for Løsning

170. Endelig vedtagelse af lokalplan 1154 for Svanedamskvarteret i Juelsminde

171. Endelig vedtagelse af lokalplan 1128 for vej øst om Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9

172. Valg af den fremtidige trafikale struktur i Hedensted syd og på Overholmvej

173. F: Månedsopfølgning August 2021

174. F: Forslag til fastsættelse af bøder i forbindelse med folkeregistrering

175. F: Anlægsbevilling til byggemodning af erhvervsområde ved Vestre Ringvej og Skiltemagervej i Hedensted

176. F: Forslag til Lokalplan 1153 - Boliger, Nordmarksvej, Glud

177. F: Sikring af grundvand indenfor BNBO- boringsnære beskyttelsesområder

178. Orientering

179. Lukket punkt: Udbud af areal

180. Godkendelsesark

$("#agenda-container [nowrap]").removeAttr("nowrap");