Dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet 2022-2025
Mødedato: 25. april 2022
Mødested: Mødelokale 2, Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Orientering ved udviklingskonsulent Kim Rosenkilde i brugen af iPads

4. Orientering - nyt fra Social Omsorg ved Rikke te Pas, chef for Senior Plejehjem

5. Orientering - Seniorrådets tilknytning til plejehjemmene

6. Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for Senior Plejehjem

7. Orientering ved formand og næstformand

8. Orientering om kommunens budgetproces

9. Drøftelse - markering af FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2022

10. Drøftelse - dialogmøde med udvalget for Social Omsorg

11. Drøftelse - opfølgning på seniorrådets dag den 21. marts 2022

12. Orientering - nyt fra Danske Ældreråd

13. Punkter til næste møde

14. Eventuelt

15. Evaluering af mødet