Dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet 2022-2025
Mødedato: 25. april 2022
Mødested: Mødelokale 2, Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat

3. Orientering ved udviklingskonsulent Kim Rosenkilde i brugen af iPadsKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved udviklingskonsulent Kim Rosenkilde i brugen af iPads

4. Orientering - nyt fra Social Omsorg ved Rikke te Pas, chef for Senior PlejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - nyt fra Social Omsorg ved Rikke te Pas, chef for Senior Plejehjem

5. Orientering - Seniorrådets tilknytning til plejehjemmeneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Seniorrådets tilknytning til plejehjemmene

6. Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for Senior PlejehjemKlik her for at folde ud og læse mere om Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for Senior Plejehjem

7. Orientering ved formand og næstformandKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved formand og næstformand

8. Orientering om kommunens budgetprocesKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om kommunens budgetproces

9. Drøftelse - markering af FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse - markering af FN's Internationale Ældredag den 1. oktober 2022

10. Drøftelse - dialogmøde med udvalget for Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse - dialogmøde med udvalget for Social Omsorg

11. Drøftelse - opfølgning på seniorrådets dag den 21. marts 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse - opfølgning på seniorrådets dag den 21. marts 2022

12. Orientering - nyt fra Danske ÆldrerådKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - nyt fra Danske Ældreråd

13. Punkter til næste mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Punkter til næste møde

14. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

15. Evaluering af mødetKlik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af mødet