Dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet 2022-2025
Mødedato: 10. oktober 2022
Mødested: Mødelokale 2, Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Orientering ved direktøren for Social Omsorg

4. Bordet rundt - yderligere spørgsmål til direktøren for Social Omsorg

5. Orientering ved formanden formand og næstformand

6. Drøftelse - markering af FN's Internationale Ældredag

7. Drøftelse - temadag vedrørende demens

8. Orientering - omsorgstandpleje

9. Drøftelse - Seniorrådets arbejdsplan for de kommende måneder

10. Nyt fra Danske Ældreråd

11. Punkter til næste møde

12. Eventuelt

13. Vurdering af scenarier for ændring af plejehjemmet Birkelund i Juelsminde og godkendelse af kapacitetsanalyse på plejeboligområdet.