Dagsordener og referater

Udvalg: Det fælles Landdistriktsråd
Mødedato: 26. maj 2021
Mødested: Liniepavillonen Juelsminde, Strandvejen 26, 7130 Juelsminde

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Ansøgning fra Snaptun Lokalråd / Snaptun Sommerscene om tilskud fra Kulturpuljen

4. Ansøgning fra Snaptun Lokalråd / Snaptun Sommerscene om tilskud til etablering af scene

5. Ansøgning fra Stenderup Borgerforening om tilskud til opbevaringsmuligheder

6. Ansøgning fra Øliv om tilskud til bænke

7. Forlængelse af tilskudsbevilling til Vinterbaderne i Juelsminde

8. Status på MinLandsby

9. Status på borgerbudget 2020

10. Status på borgerbudget 2021

11. Årshjul

12. Formidling

13. Orientering

14. Eventuelt