Dagsordener og referater

Udvalg: Det fælles Landdistriktsråd
Mødedato: 24. februar 2022
Mødested: Administrationshuset Tørring

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Teaterindsats 2022

4. Puljemidler

5. Ansøgning fra Fonden Gudenåcentret om tilskud til etablering af padeltennisbaner

6. Ansøgning fra Glud og Omegns Borgerforening om tilskud til projekt Glud Park

7. Ansøgning fra Sole og Omegns Borgerforening om tilskud til et nyt køkken

8. Ansøgning fra Hjarnø Beboerforening om tilskud fra Renoveringspuljen

9. Ansøgning fra Stouby Lokalråd om tilskud fra Renoveringspuljen til reparation af bålhytte

10. Generalforsamling 2022

11. Borgerbudget 2022

12. Årshjul

13. Formidling

14. Orientering

15. Eventuelt