Dagsordener og referater

Udvalg: Det fælles Landdistriktsråd
Mødedato: 21. juni 2022
Mødested: Hjarnø Forsamlingshus

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Orientering om proces vedr. brugsretsaftaler for kommunale grunde med legepladser

4. Orientering om midler på landdistriktsområdet

5. Henvendelse vedr. tilskud til LAG småøerne

6. Kulturpuljen - Ansøgning om Underskudsgaranti fra Hjortsvang Museum til musikarrangemenger på museet

7. Ansøgning til Kulturpuljen om enkeltstående arrangement fra Rask Mølle og omegns Idrætsforening

8. Ansøgning fra Flemming Borgerforening og Lokalråd om tilskud til en basketballkurv

9. Ansøgning om tilskud til biodiversitetsprojekt i Daugård

10. Ansøgning fra Stouby Lokalråd om tilskud til ny bro

11. Kulturpuljen 2023-2024

12. Opsamling på fællesmøde mellem udvalg og landdistriktsråd

13. Henvendelse om tilskud til styregrupper i forbindelse med etablering af varmeforsyning

14. Årshjul

15. Formidling

16. Orientering

17. Eventuelt