Klima & Energirådet

Der er nedsat et Klima & Energiråd i Hedensted kommune.

Administrativ kontaktperson i forhold til Klima & Energirådet er Merete Valbak:

E-mailadresse: Merete.Valbak@hedensted.dk
Tlf.: 29 25 79 86

På det konstituerende møde 1. december 2021 blev Lars Jensen udpeget som kommunalbestyrelsens repræsentant i Klima & Energirådet. Udvalget for Vækst & Miljø udpeger yderlig en repræsentant på deres førstkommende møde i januar 2022.

Udvalget for Vækst & Klima udpegede Mads-Peder Winther Søby som udvalgets repræsentant i Klima & Energirådet.

Så snart sammensætningan af Klima & Energirådets medlemmer foreligger vil de blive offentliggjort her på hjemmesiden.

For at se dagsordener til Udvalgets møder klik her: Dagsordener/referater Klima- og Energirådet