Dagsordener og referater

Udvalg: Fritidsudvalget 2017 og frem
Mødedato: 14. august 2017
Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Dagsordenpunkter

20. Meddelelser og orientering

21. Motion, bevægelse og idræt for børn og voksne med handicap

22. Årsberetninger 2016 fra folkeoplysende foreninger

23. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

24. Ansøgning til udviklingspuljen - Løsning Gymnastikforening, indkøb af softkile til springgymnastik

25. Ansøgning til udviklingspuljen - Tørring IF, triatlon for alle uanset midler

26. Ansøgning til udviklingspuljen - Klakring IF, oppustelige træningspartnere til håndboldafdelingen

27. Oplæg til samarbejde i Fritidsudvalget

28. Eventuelt