Dagsordener og referater

Udvalg: Fritidsudvalget 2017 og frem
Mødedato: 13. august 2019
Mødested: Adm.bygning Uldum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

29. Meddelelser og orientering

30. Bordet rundt

31. Grejbanken, brugerundersøgelse

32. Foreningernes årsberetninger for 2018

33. Forslag om tilskudstilsagn ved deltagelse i Spejdernes Landslejr

34. Ansøgning til udviklingspuljen - Aale Ungdoms- og Idrætsforening, trampolin med tilbehør

35. Ansøgning til udviklingspuljen - Lokalhistorisk bog om Uldum Mølle

36. Eventuelt