Dagsordener og referater

Udvalg: Fritidsudvalget 2017 og frem
Mødedato: 11. august 2020
Mødested: Rådhussalen i Juelsminde

Dagsordenpunkter

28. Meddelelser og orientering

29. Bordet rundt

30. Kulturpulje

31. Årsberetninger 2019 fra de folkeoplysende foreninger

32. Ansøgning til udviklingspuljen - Sangaftener med højskolesangbogen

33. Ansøgning til udviklingspuljen - Staffelier til maleaftner

34. Ansøgning til udviklingspuljen - Hornsyld Idrætsforening Volleyball, nye bolde

35. Ansøgning til udviklingspuljen - Tørring Idrætsforening Triathlon Ungdom, fastholdelse og styrkelse af fællesskabet

36. Eventuelt