Dagsordener og referater

Udvalg: Fritidsudvalget 2017 og frem
Mødedato: 2. oktober 2018
Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4

Dagsordenpunkter

49. Tørring IF Triathlon Klub

50. Meddelelser og orientering

51. Bordet rundt

52. Status på facilitetsstrategi

53. Ansøgning til udviklingspuljen - Østjysk BMX klub, lys på banen

54. Ansøgning til udviklingspuljen - Uldum IF, løbebro og vogn til svømmeafd.

55. Ansøgning til udviklingspuljen - As IF, børnegymnastik og motorik

56. Ansøgning til udviklingspuljen - Løsning Gymnastikforening, gymnastikredskab

57. Ansøgning til udviklingspuljen - Rask Mølle og Omegns IF, petanque

58. Eventuelt