Dagsordener og referater

Udvalg: Fritidsudvalget 2017 og frem
Mødedato: 2. oktober 2017
Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Dagsordenpunkter

29. Meddelelser og orientering

30. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

31. Godkendelse af foreningen Stoubys aktive piger

32. Ansøgning til udviklingspuljen - Østed U&GF, anlæg af område til udendørs crossfit

33. Ansøgning til udviklingspuljen - KFUM Spejderne Flemming Gruppe, etablering af værksted

34. Ansøgning til udviklingspuljen - Korning Idrætsforening, yogamåtter

35. Oplæg til Fritidsudvalgets møder

36. Eventuelt