Dagsordener og referater

Udvalg: Fritidsudvalget
Mødedato: 1. februar 2016
Mødested: Hedensted Mødelokale 4

Dagsordenpunkter

1. Meddelelser og orientering

2. Kursustilskud 2016

3. Foreningsgodkendelse - Venstres Ungdom i Hedensted

4. Ansøgning til udviklingspuljen, KFUM Spejderne i Flemming - klatreprojekt

5. Ansøgning til udviklingspuljen, TIP Teamet Hedensted - fælles kulturoplevelse for børn med særlige behov

6. Ansøgning til udviklingspuljen, Ølholm Lokalråd - Ølholm Bypark toiletbygning

7. Ansøgning til udviklingspuljen, Dykanden - ny påhængsmotor til dykkerbåd

8. Eventuelt