Dagsordener og referater

Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd 2022-2025
Mødedato: 11. september 2023
Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

6. Orienteringspunkter fra Udvalget for Beskæftigelse

1. Velkommen til de nye medlemmer

2. Gensidig orientering fra repræsentanterne i det Lokale Beskæftigelsesråd

3. Ledelsesinformation august 2023

4. Beskæftigelsesplan 2024-2025

5. Orientering om budget 2024 og investeringsprojekter

7. Mødeplan for LBR 2024