Dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet dagsorden-referat
Mødedato: 17. februar 2020
Mødested: Mødelokale 2, Hedensted Rådhus, Niels Espesvej 8, 8722 Hedensted

Dagsordenpunkter

55. Høring af ny afregningsmodel for plejehjem

59. Godkendelse af tilsynsrapport for plejehjem

56. Godkendelse af dagsorden

57. Godkendelse af referat

58. Orientering ved chefen for Social Omsorg

60. Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for Social Omsorg

61. Orientering ved formanden og næstformanden

62. Drøftelse - opsamling på Seniorrådets årshjul

63. Nyt fra Danske Ældreråd

64. Punkter til næste møde

65. Eventuelt

66. Evaluering af mødet

67. Lukket punkt