Dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet dagsorden-referat
Mødedato: 14. april 2021
Mødested: Virtuelt møde - via Teams fra 08:30 -11.30

Dagsordenpunkter

84. Godkendelse af dagsorden

85. Godkendelse af referat

86. Orientering ved chefen for Social Omsorg

87. Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for Social Omsorg

88. Orientering - evaluering af ressourcetildelingsmodellen på plejehjem

89. Orientering - aktiviteter inde og ude

90. Orientering ved formand og næstformand

91. Drøftelse - dialogmøde med Udvalget for Social Omsorg

92. Drøftelse - valg til Seniorrådet 2021

93. Orientering - budget 2022

94. Nyt fra Danske Ældreråd

95. Punkter til næste møde

96. Eventuelt

97. Evaluering af mødet