Seniorrådets dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet dagsorden-referat
Mødedato: 21. juni 2017
Mødested: Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegade 8723 Løsning

Dagsordenpunkter

71. Orientering - De kommunale kørselsordninger i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - De kommunale kørselsordninger i Hedensted Kommune

72. Godkendelse af dagordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagorden

73. Godkendelse af referatet fra den 24. maj 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referatet fra den 24. maj 2017

74. Orientering ved chefen for Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved chefen for Social Omsorg

75. Orientering -Vedrørende deltagelse i SeniornetKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering -Vedrørende deltagelse i Seniornet

76. Orientering ved formanden for SeniorrådetKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved formanden for Seniorrådet

77. Orientering - FN's Internationale ÆldredagKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - FN's Internationale Ældredag

78. Orientering - Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅDKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD

79. Orientering - Nyt fra FærdselssikkerhedsrådetKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Nyt fra Færdselssikkerhedsrådet

80. Bordet rundtKlik her for at folde ud og læse mere om Bordet rundt

81. Punkter til næste mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Punkter til næste møde

82. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

83. Orientering - Klippekortsordning på de kommunale plejecentreKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Klippekortsordning på de kommunale plejecentre