Seniorrådets dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet dagsorden-referat
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegaden 8723 Løsning

Dagsordenpunkter

105. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

106. Godkendelse af referatKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat

107. Orientering ved kørselskoordinator Lars OksbjerreKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved kørselskoordinator Lars Oksbjerre

108. Orientering ved chefen for Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved chefen for Social Omsorg

109. Bordet rundt - yderligere spørgsmål med relevans for chefen for Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Bordet rundt - yderligere spørgsmål med relevans for chefen for Social Omsorg

110. Orientering ved Jenny Bjerking leder af VelfærdsrådgivingenKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved Jenny Bjerking leder af Velfærdsrådgivingen

111. Drøftelse - Seniorrådets ønsker til budget 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse - Seniorrådets ønsker til budget 2020

112. Orientering ved formanden og næstformanden for SeniorrådetKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved formanden og næstformanden for Seniorrådet

113. Drøftelse af input til Seniorrådets visionKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af input til Seniorrådets vision

114. Nyt fra Danske ÆldrerådKlik her for at folde ud og læse mere om Nyt fra Danske Ældreråd

115. Punkter til næste mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Punkter til næste møde

116. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

117. Evaluering af mødetKlik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af mødet

118. Høring om tilsynspolitikKlik her for at folde ud og læse mere om Høring om tilsynspolitik