Seniorrådets dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet
Mødedato: 12. april 2016
Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Dagsordenpunkter

40. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

41. Godkendelse af referatet fra den 9. marts 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referatet fra den 9. marts 2016

42. Budgetopfølgning på Seniorrådets budgetKlik her for at folde ud og læse mere om Budgetopfølgning på Seniorrådets budget

43. Udkast til Seniorrådets budget 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Udkast til Seniorrådets budget 2017

44. Fokuspunkter til budgettet for Social Omsorg 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Fokuspunkter til budgettet for Social Omsorg 2017

45. Opfølgning på de afholdte decentrale møderKlik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning på de afholdte decentrale møder

46. Orientering ved chefen for Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved chefen for Social Omsorg

47. Orientering ved formanden for SeniorrådetKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering ved formanden for Seniorrådet

48. Forebyggende hjemmebesøg efter ny lovgivningKlik her for at folde ud og læse mere om Forebyggende hjemmebesøg efter ny lovgivning

49. Status på VærdighedsmilliardenKlik her for at folde ud og læse mere om Status på Værdighedsmilliarden

50. Eksterne træningsfaciliteter i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Eksterne træningsfaciliteter i Hedensted Kommune

51. Nyt fra Danske ÆldrerådKlik her for at folde ud og læse mere om Nyt fra Danske Ældreråd

52. Punkter til næste møde den 9. maj 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Punkter til næste møde den 9. maj 2016

53. Bordet rundtKlik her for at folde ud og læse mere om Bordet rundt

54. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

55. Orientering - Kommunale tilsyn i 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Kommunale tilsyn i 2015

56. Orientering - Tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg efter ny lovKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg efter ny lov

57. Orientering - Udviklingen indenfor sygeplejeydelserKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Udviklingen indenfor sygeplejeydelser

58. Redegørelse for Magtanvendelse indenfor Social Omsorg 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Redegørelse for Magtanvendelse indenfor Social Omsorg 2015

59. Orientering om SpisevennerKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om Spisevenner

60. Seniorrådsvalg 2017 - fremmødevalgKlik her for at folde ud og læse mere om Seniorrådsvalg 2017 - fremmødevalg