Seniorrådets dagsordener og referater

Udvalg: Seniorrådet
Mødedato: 10. juni 2014
Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 3, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Dagsordenpunkter

72. Godkendelse af referat fra den 13. maj 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af referat fra den 13. maj 2014

73. Godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden

74. Formandens orienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Formandens orientering

75. HjerneskadekoordinatorKlik her for at folde ud og læse mere om Hjerneskadekoordinator

76. Chefen for Senior Service orientererKlik her for at folde ud og læse mere om Chefen for Senior Service orienterer

77. Status på "Spisevenner" og "Motionsvenner"Klik her for at folde ud og læse mere om Status på "Spisevenner" og "Motionsvenner"

78. Opfølgning på fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg den 2. juni 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning på fællesmødet med Udvalget for Social Omsorg den 2. juni 2014

79. Den Internationale Ældredag den 1. oktober 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Den Internationale Ældredag den 1. oktober 2014

80. Hovedrengøring på plejecentreKlik her for at folde ud og læse mere om Hovedrengøring på plejecentre

81. Frivilligfesten den 2. september 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Frivilligfesten den 2. september 2014

82. Rammerne for demente på plejecentreneKlik her for at folde ud og læse mere om Rammerne for demente på plejecentrene

83. Tilgængelighedspujlen Klik her for at folde ud og læse mere om Tilgængelighedspujlen

84. Visitation til HøjtoftenKlik her for at folde ud og læse mere om Visitation til Højtoften

85. Nyt fra PatientinddragelsesrådetKlik her for at folde ud og læse mere om Nyt fra Patientinddragelsesrådet

86. Visitering til nødkaldKlik her for at folde ud og læse mere om Visitering til nødkald

87. Kommende møder og kurserKlik her for at folde ud og læse mere om Kommende møder og kurser

88. Næste mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Næste møde

89. Bordet rundtKlik her for at folde ud og læse mere om Bordet rundt

90. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt