Handicaprådets dagsordener og referater

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 17. december 2015
Mødested: Mødelokale 1, Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

88. Orientering - Forslag til PårørendepolitikkenKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Forslag til Pårørendepolitikken

89. Orientering - Procesplan for udarbejdelse af HandicappolitikKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Procesplan for udarbejdelse af Handicappolitik

90. Evaluering af Handicapprisuddelingen 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af Handicapprisuddelingen 2015

91. Procedure for udarbejdelse/ afgivelse af høringssvarKlik her for at folde ud og læse mere om Procedure for udarbejdelse/ afgivelse af høringssvar

92. Forslag til en ny inklusionsfremmende resursemodel på specialundervisningsområdet til høring Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til en ny inklusionsfremmende resursemodel på specialundervisningsområdet til høring

93. Orientering - Trivselsundersøgelse på kerneområdeniveau Social OmsorgKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Trivselsundersøgelse på kerneområdeniveau Social Omsorg

94. Orientering - Status på kerneopgaver 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Status på kerneopgaver 2016

95. Orientering - Budget 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Budget 2016

96. Orientering den 17. december 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering den 17. december 2015

97. Mødedatoer 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Mødedatoer 2016

98. Punkter til næste mødeKlik her for at folde ud og læse mere om Punkter til næste møde

99. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

100. Fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg og HandicaprådetKlik her for at folde ud og læse mere om Fællesmøde med Udvalget for Social Omsorg og Handicaprådet