Dagsordener og referater

Udvalg: Fritidsudvalget 2017 og frem
Mødedato: 14. august 2018
Mødested: Barrit Legeunivers

Dagsordenpunkter

41. Meddelelser og orientering

42. Bordet rundt

43. Foreningernes årsberetninger for 2017

44. Ansøgning til udviklingspuljen - Juelsminde Tennisklub, integrationsprojekt

45. Ansøgning til udviklingspuljen - Stjerneklubben og juniorklubben, Hedensted IM's 25 års jubilæum

46. Ansøgning til udviklingspuljen. Lokalhistorisk bog om Rårup Sogn.

47. Ansøgning til udviklingspuljen - Lindved Lokalråd, Parkens dag

48. Eventuelt