Dagsordener og referater

Udvalg: Fritidsudvalget
Mødedato: 11. august 2014
Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Dagsordenpunkter

40. Meddelelser og orientering

41. Årsberetninger 2013 fra folkeoplysende foreninger

42. Ansøgning til Udviklingspuljen - Stouby Multihus

43. Ansøgning til Udviklingspuljen - Stouby Multihus - koncert.

44. Ansøgning til udviklingspuljen - Uldum Spejderne, bålovne og gryder.

45. Ansøgning til Udviklingspuljen - As Idrætsforening

46. Ansøgning til Udviklingspuljen - Uldum Fritidscenter /Uldum Hallen

47. Ansøgning til Udviklingspuljen - Teater Bæstet

48. Ansøgning til Udviklingspuljen - Østjysk BMX klub

49. Ansøgning til udviklingspuljen - LOF Trekanten

50. Eventuelt