Dagsordener og referater

Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Mødedato: 24. juni 2019
Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

2. Orientering fra UFB januar - juni 2019

3. Beskæftigelsesplan 2020

4. Opkvalificering

5. Status på Code of Care og småjobs

6. Opfølgning på strategi og mål

7. Ledelsesinformation, maj 2019

8. Eventuelt