Senioranalyse

Udvalget for Tværgående Politik satte i begyndelsen af 2018 gang i en dybere analyse af seniorområdet.
Ældre par sidder i sofa og griner og hygger sig

Udvalget for Tværgående Politik satte i begyndelsen af 2018 gang i arbejdet med en dybere analyse af hvordan brugere, pårørende og andre borgere oplever og har forventninger til livet som senior i Hedensted Kommune. Analysen indbefatter en form for aktuel status samt en beskrivelse af, hvordan rammerne bredt set kan være i fremtiden.

Analysen er tiltænkt som et arbejdsgrundlag for en videre politisk drøftelse af, hvordan et godt liv som senior i Hedensted Kommune kan udvikles og udvalgets opgave var at tilrettelægge, gennemføre, analysere overstående, og trække de væsentlige pointer frem til videre politisk drøftelse.

Udover formandskabet for udvalget, repræsentatanter fra administrationen og Seniorrådet i Hedensted Kommune, deltog også fire borgere i udvalgets arbejde.

Udvalget arbejdede i løbet af 2018 med flere indfaldsvinkler på opgaven:

Udvalgets arbejde blev afsluttet i januar 2019 med præsentation for Byrådet og aflevering af anbefalinger til behandling efter høring af udvalgene i februar 2019.