Det Gode Liv

Byrådet besluttede i oktober 2018, at Udvalget for Tværgående Politik skulle arbejde med en ny Sundhedspolitik.
Familieprotræt i skoven

For at sikre så gode rammer for det arbejde har en gruppe med repræsentanter fra hvert af de politiske udvalg lavet et kommissorium. Du kan læse kommissoriet her.

Og nu skriver vi sundhedspolitik. Men det er faktisk et kommissorium for ”Det gode liv”. For vi ønsker at sundhed skal tænkes bredt – meget mere end broccoli og motion. Fokus skal være på øget livskvalitet for den enkelte borger igennem mulighed for sunde valg, sociale netværk og forebyggelse som en naturlig del af hverdagen i kommunen.

Vores tanke er, at arbejdet skal gå på to ben – et borger-ben, der skal arbejde med visionen for ”Det gode liv” og et kommunalt ben, der skal arbejde med de allerede eksisterende sundhedspolitikker og initiativer i kommunens kerneområder, og sikrer sammenhæng med visionen for ”Det gode liv”.

Visionen for ”Det gode liv” skal lede os naturligt hen til nogle tydelige indsatsområder for borgernes egne valg for sundhed, da netop disse vil tilføre stor værdi for at understøtte Det gode liv.

Resultater fra arbejdet med "Det gode liv"

Vi har haft et ønske om at invitere borgere med i udvalget – så vi i fællesskab kunne drøfte, hvad er det gode liv egentligt – og hvordan kan vi sammen sikre rammerne for det gode liv. 10 af Borgerbankens medlemmer har derfor været inviteret til at deltage i arbejdet med ”Det gode liv”. Vi har mødtes fast 1 gang om måneden igennem ½ års tid. Undervejs i processen har vi  trukket på nationale erfaringer og viden, involveret spændende personer, bl.a. Finn Kristensen forstander for Hellebjerg Efterskole og organisationen ”Sager der samler”, og vi har løbende haft dialog med de øvrige medlemmer i Borgerbanken via Dialogforum. Alt sammen så vi sikrer at erfaringer, viden og ideer er kommet i spil i skabelsen af visionen for ”Det gode liv”. Visionen er underbygget af statements/udsagn, som er udsprunget af samtalerne i Udvalget for Det gode liv.

Borgerrepræsentanterne præsenterede visionen og arbejdet med ”Det gode liv” for byrådet i oktober måned, og byrådet er meget imponeret over arbejdet, og der er opbakning til visionen. Nu fortsætter arbejdet med at folde visionen ud – det glæder vi os meget vil. 

Tusind tak til medlemmerne i Udvalget for tværgående politik - Det gode liv. Og tak fordi I stadig er friske på processen med at folde visionen ud.

Se visionen for Det gode liv – understøttet af statements fra udvalgets arbejde.

Hør også Marie, der er medlem i Udvalget for tværgående politik, fortælle om hvad det gode liv er for hende: