Det Gode Liv

Byrådet besluttede i oktober 2018, at Udvalget for Tværgående Politik skulle arbejde med en ny Sundhedspolitik.

For at sikre så gode rammer for det arbejde har en gruppe med repræsentanter fra hvert af de politiske udvalg lavet et kommissorium. Du kan læse kommissoriet her.

Og nu skriver vi sundhedspolitik. Men det er faktisk et kommissorium for ”Det gode liv”. For vi ønsker at sundhed skal tænkes bredt – meget mere end broccoli og motion. Fokus skal være på øget livskvalitet for den enkelte borger igennem mulighed for sunde valg, sociale netværk og forebyggelse som en naturlig del af hverdagen i kommunen.

Vores tanke er, at arbejdet skal gå på 2 ben – et borger-ben, der skal arbejde med visionen for ”Det gode liv” og et kommunalt ben, der skal arbejde med de allerede eksisterende sundhedspolitikker og initiativer i kommunens kerneområder, og sikrer sammenhæng med visionen for ”Det gode liv”.

Visionen for ”Det gode liv” skal lede os naturligt hen til nogle tydelige indsatsområder for borgernes egne valg for sundhed, da netop disse vil tilføre stor værdi for at understøtte Det gode liv.

Vi ønsker at invitere borgere med i udvalget – så vi i fællesskab drøfter, hvad er det gode liv egentligt – og hvordan kan vi sammen sikre rammerne for det gode liv. Undervejs i processen vil vi ”trække på” nationale erfaringer og viden, involvere andre personer, som er interessante for netop Det gode liv, og vi vil også løbende have dialog med de øvrige medlemmer i Borgerbanken. Herudover vil vi også have et sammenspil med de øvrige politiske udvalg. Alt sammen så vi sikrer at erfaringer, viden og ideer kommer i spil.

Tidsmæssigt er planen, at delen vedr. visionen for ”Det gode liv” forventes afsluttet juni 2019. Der vil blive holdt 5-6 møder á ca. 2 timers varighed. Mødeplan og arbejdsform i Udvalget for Det gode liv vil blive besluttet på det først møde i udvalget. Dette forventes at finde sted den 4. februar. 

I kan følge med i arbejdet med Det gode liv her på siden, hvor vi bl.a. vil lægge dagsordener og referater op af møderne, og naturligvis resultatet af vores arbejde. Herudover vil der være løbende dialog på Dialogforum, som du får adgang til, når du tilmelder dig Borgerbanken.

Kontaktperson udviklingskonsulent Line.Holmgaard@hedensted.dk