Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 14. august 2018
Mødested: Snaptun Strandvej 10

Dagsordenpunkter

89. Rørlagt vandløb på Snaptun Strandvej 10, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Rørlagt vandløb på Snaptun Strandvej 10, 7130 Juelsminde

90. Hedensted SøerneKlik her for at folde ud og læse mere om Hedensted Søerne

91. Fremtidig regulering af havbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Fremtidig regulering af havbrug

92. Varmeprojektforslag i høring, udnyttelse af overskudvarme fra Glud & Marstrand og Polyprint. Klik her for at folde ud og læse mere om Varmeprojektforslag i høring, udnyttelse af overskudvarme fra Glud & Marstrand og Polyprint.

93. Delegation af bemyndigelse til Udvalget for Teknik ved godkendelse af projektforslag efter lov om varmeforsyningKlik her for at folde ud og læse mere om Delegation af bemyndigelse til Udvalget for Teknik ved godkendelse af projektforslag efter lov om varmeforsyning

94. Forslag til lokalplan nr. 1102 og Kommuneplantillæg nr. 3 for dagligvarebutik og grønt område i Juelsminde Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan nr. 1102 og Kommuneplantillæg nr. 3 for dagligvarebutik og grønt område i Juelsminde

95. Forslag til lokalplan 1119 for Trabjerggaard i Hjortsvang med tilhørende kommuneplantillæg nr 5Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1119 for Trabjerggaard i Hjortsvang med tilhørende kommuneplantillæg nr 5

96. Endelig vedtagelse af lokalplan 1117 - Boligområde ved Thyras Vænge i LindvedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1117 - Boligområde ved Thyras Vænge i Lindved

97. Landzonesag på Flemmingvej i FlemmingKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Flemmingvej i Flemming

98. Indsamling af tekstiler i Hedensted kommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Indsamling af tekstiler i Hedensted kommune

99. Energnist - Bemærkninger til fremtidig strategi for forsyningssikkerhedKlik her for at folde ud og læse mere om Energnist - Bemærkninger til fremtidig strategi for forsyningssikkerhed

100. Projekt om central affaldssortering i sommerhusområdet As HedegårdKlik her for at folde ud og læse mere om Projekt om central affaldssortering i sommerhusområdet As Hedegård

101. Sluseprojekt for genbrugsstationerKlik her for at folde ud og læse mere om Sluseprojekt for genbrugsstationer

102. Anlægsbevilling - cirkulær økonomiKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling - cirkulær økonomi

103. Navngivning af boligvej, LindvedKlik her for at folde ud og læse mere om Navngivning af boligvej, Lindved

104. Budget 2018- opsamling fra månedsmøderne maj månedKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2018- opsamling fra månedsmøderne maj måned

105. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

106. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt