Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 13. august 2019
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

102. Anlægsområdet - input til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2020-2023Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsområdet - input til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2020-2023

103. Endelig vedtagelse af lokalplan 1120 for boliger ved Skolegade i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1120 for boliger ved Skolegade i Løsning

104. Endelig vedtagelse af lokalplan 1130 for Erhverv ved Vejlevej i Stouby med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1130 for Erhverv ved Vejlevej i Stouby med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11

105. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18 – Klakring Stationsvej 37, 39 og 41 Juelsminde.Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18 – Klakring Stationsvej 37, 39 og 41 Juelsminde.

106. Nedrivning af bevaringsværdig bygning i kulturmiljø ÅstrupKlik her for at folde ud og læse mere om Nedrivning af bevaringsværdig bygning i kulturmiljø Åstrup

107. Ændring af lokalplan 147 - Granhøjvej DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af lokalplan 147 - Granhøjvej Daugård

108. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 01.C2.01, Strandvejen 8, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 01.C2.01, Strandvejen 8, 7130 Juelsminde

109. Forslag til procesplan for arbejdet med affaldsplan 2020 - 2032Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til procesplan for arbejdet med affaldsplan 2020 - 2032

110. Adgang rundt om Bjørnsknude, JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Adgang rundt om Bjørnsknude, Juelsminde

111. Forslag til Agenda 21 strategi 2020 - 24Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til Agenda 21 strategi 2020 - 24

112. Landzonesag på Bredgade i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Bredgade i Tørring

113. Landzonesag på Stenderupvej ved StenderupKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Stenderupvej ved Stenderup

114. Landzonesag på Hostrupvej ved StoubyKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Hostrupvej ved Stouby

115. Landzonesag på Korningvej ved KorningKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Korningvej ved Korning

116. Godkendelse af varmeprojektforslag fra Tørring Kraftvarmeværk efter endt høring. Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af varmeprojektforslag fra Tørring Kraftvarmeværk efter endt høring.

117. Godkendelse af projektforslag. Skift fra naturgas til fjernvarmeKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af projektforslag. Skift fra naturgas til fjernvarme

118. Fælleskommunal vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens oplandKlik her for at folde ud og læse mere om Fælleskommunal vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland

119. Vilkår for overkørsler til offentlige og private fællesveje Klik her for at folde ud og læse mere om Vilkår for overkørsler til offentlige og private fællesveje

120. Orientering om resultat af udbud af vintertjeneste 2019-23Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om resultat af udbud af vintertjeneste 2019-23

121. Betaling af omkostninger ved BindesbølretsagKlik her for at folde ud og læse mere om Betaling af omkostninger ved Bindesbølretsag

122. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.

123. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

124. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt