Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 12. juni 2018
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

67. Tinglysning af offentlig sti på private arealerKlik her for at folde ud og læse mere om Tinglysning af offentlig sti på private arealer

68. Navngivning af boligvej, LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Navngivning af boligvej, Løsning

69. Navngivning af boligvej, TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Navngivning af boligvej, Tørring

70. Månedsopfølgning- Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettetKlik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning- Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet

71. Drøftelse af budget 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af budget 2019

72. Emner til FokuslistenKlik her for at folde ud og læse mere om Emner til Fokuslisten

73. Rottehandleplan 2018-2021Klik her for at folde ud og læse mere om Rottehandleplan 2018-2021

74. Budget 2019 - takster for forsyningsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2019 - takster for forsyningsområdet

75. Anvendelsesændring af Fakkegrav Badehotel til i alt 8 boligerKlik her for at folde ud og læse mere om Anvendelsesændring af Fakkegrav Badehotel til i alt 8 boliger

76. Vognmandsvirksomhed på Overholmvej 40, 8722 HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Vognmandsvirksomhed på Overholmvej 40, 8722 Hedensted

77. Ansøgning om nedlæggelse af sø, Skanderborgvej 56, 7171 UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om nedlæggelse af sø, Skanderborgvej 56, 7171 Uldum

78. Endelig godkendelse af flere solfangere Hedensted FjernvarmeKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig godkendelse af flere solfangere Hedensted Fjernvarme

79. Anlægsbevilling til kortlægning af ammoniakfølsom natur Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til kortlægning af ammoniakfølsom natur

80. Opsparing fra Naturpuljen til BjørnsknudeKlik her for at folde ud og læse mere om Opsparing fra Naturpuljen til Bjørnsknude

81. Høring om nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserKlik her for at folde ud og læse mere om Høring om nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser

82. Takstblad for gæstemærke 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Takstblad for gæstemærke 2019

83. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

84. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

85. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

87. Forslag til lokalplan nr. 1115 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted VestKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan nr. 1115 og kommuneplantillæg nr. 1 for Hedensted Tracks og erhverv i Hedensted Vest

88. Cirkulær Økonomi i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Cirkulær Økonomi i Hedensted Kommune