Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 11. august 2020
Mødested: Rådhussalen Juelsminde

Dagsordenpunkter

110. Forberedelse til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2021-2024Klik her for at folde ud og læse mere om Forberedelse til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2021-2024

111. Forslag til lokalplan 1144 for boliger på Gesagervej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 19.Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1144 for boliger på Gesagervej i Hedensted med tilhørende kommuneplantillæg nr. 19.

112. Principdrøftelse af retningslinjer for større solcelleanlægKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse af retningslinjer for større solcelleanlæg

113. Principgodkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1150 for boliger ved Skolevej i DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af lokalplan 1150 for boliger ved Skolevej i Daugård

114. Budget 2021 - Takster for forsyningsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2021 - Takster for forsyningsområdet

115. Hedensted Kommunes udtalelse til Forslag til Råstofplan 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Hedensted Kommunes udtalelse til Forslag til Råstofplan 2020

116. Godkendelse af tilladelse til at forlænge dige på kommunens engKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af tilladelse til at forlænge dige på kommunens eng

117. Godkendelse af vedtægtsændring i As Vig Syd DigelagKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af vedtægtsændring i As Vig Syd Digelag

118. Beslutning om Hedensted Kommune vil give kommunelån eller stå i forskud til etablering af privat kystbeskyttelsesanlæg i As Vig Syd DigelagKlik her for at folde ud og læse mere om Beslutning om Hedensted Kommune vil give kommunelån eller stå i forskud til etablering af privat kystbeskyttelsesanlæg i As Vig Syd Digelag

119. Endelig vedtagelse af Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030 samt MiljøredegørelseKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030 samt Miljøredegørelse

120. Udbygning af motorvej E45 - VVM-undersøgelse - HøringKlik her for at folde ud og læse mere om Udbygning af motorvej E45 - VVM-undersøgelse - Høring

121. Deltagelse i DK2020 KlimahandlingsplanerKlik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i DK2020 Klimahandlingsplaner

122. Grøn Strategi Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Grøn Strategi Hedensted Kommune

123. Orientering om tilsynsberetning for kommunens miljøtilsyn i 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om tilsynsberetning for kommunens miljøtilsyn i 2019

124. Plan for miljøtilsynskampagner i 2020 og 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Plan for miljøtilsynskampagner i 2020 og 2021

125. Ophævelse af tilslutningsret og -pligt for udpegede ejendomme i Uldum byKlik her for at folde ud og læse mere om Ophævelse af tilslutningsret og -pligt for udpegede ejendomme i Uldum by

126. Ophævelse af tilslutningsret- og pligt for 2 ejendomme ved Gesagervej og Mørtelvej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Ophævelse af tilslutningsret- og pligt for 2 ejendomme ved Gesagervej og Mørtelvej i Hedensted

127. Månedsopfølgning Maj måned Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettetKlik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning Maj måned Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet

128. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.

129. Orientering om årligt møde med Vandværkerne den 11. august 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om årligt møde med Vandværkerne den 11. august 2020

130. Orientering om ny klimaaftaleKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om ny klimaaftale

131. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

132. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

136. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark