Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 11. juni 2019
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

88. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1135 Boliger på Horsensvej. Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Lokalplan 1135 Boliger på Horsensvej.

89. Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af en lokalplan for Enorm Biofactory A/S på Hedelundsvej 15, Hvirring med tilhørende kommuneplantillægKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af hovedprincipper for udarbejdelse af en lokalplan for Enorm Biofactory A/S på Hedelundsvej 15, Hvirring med tilhørende kommuneplantillæg

90. Landzonesag på Hedenstedvej i StenderupKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Hedenstedvej i Stenderup

91. Budget 2020 - takster for forsyningsområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2020 - takster for forsyningsområdet

92. Udvikling af affaldsløsning på HjarnøKlik her for at folde ud og læse mere om Udvikling af affaldsløsning på Hjarnø

93. Emner om affald fra Tørring GymnasiumKlik her for at folde ud og læse mere om Emner om affald fra Tørring Gymnasium

94. Orientering om dialogmøde med Dansk Sportsfiskerforbund om kontrol af havbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om dialogmøde med Dansk Sportsfiskerforbund om kontrol af havbrug

95. Fastlæggelse af linjeføring for cykelsti mellem Daugård og HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Fastlæggelse af linjeføring for cykelsti mellem Daugård og Hedensted

96. Anlægsbevilling til etape 2 af byforskønnelsesprojekt for Torvet, Bredgade Aagade i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til etape 2 af byforskønnelsesprojekt for Torvet, Bredgade Aagade i Tørring

97. Budget i flerårigt perspektiv: orientering om +/- filenKlik her for at folde ud og læse mere om Budget i flerårigt perspektiv: orientering om +/- filen

98. Månedsopfølgning april måned 2019.Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning april måned 2019.

99. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.

100. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

101. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt