Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 9. januar 2018
Mødested: Mødelokale 104, Juelsminde

Dagsordenpunkter

1. Valg af formand og næstformand for Udvalget for TeknikKlik her for at folde ud og læse mere om Valg af formand og næstformand for Udvalget for Teknik

2. Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn mv.

3. Fastsættelse af mødedatoer i 2018 - Foreninger m.fl. Klik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af mødedatoer i 2018 - Foreninger m.fl.

4. Endelig vedtagelse af tillæg 11 til spildevandsplan - ændring af kloakopland og bassinudvidelse i HornsyldKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg 11 til spildevandsplan - ændring af kloakopland og bassinudvidelse i Hornsyld

5. Endelig vedtagelse af lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1118 for dagligvarebutik i Løsning med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31

6. Navngivning af boligveje i Lille Dalby BakkerKlik her for at folde ud og læse mere om Navngivning af boligveje i Lille Dalby Bakker

7. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

8. Præsentation af Udvalget for Tekniks områderKlik her for at folde ud og læse mere om Præsentation af Udvalget for Tekniks områder

9. Orientering og opsamling fra månedsmøderne november 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering og opsamling fra månedsmøderne november 2017

10. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

11. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

13. Høring om justering af Natura 2000-områdegrænserKlik her for at folde ud og læse mere om Høring om justering af Natura 2000-områdegrænser