Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 6. marts 2018
Mødested: Mødelokale 104, Juelsminde

Dagsordenpunkter

22. Endelig vedtagelse til aflysning af Lokalplan 73 – vedrørende et areal i forbindelse med til-kørslen til Gesagervej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse til aflysning af Lokalplan 73 – vedrørende et areal i forbindelse med til-kørslen til Gesagervej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33

23. Anlægsbevilling til renovering af broer Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til renovering af broer

24. Nedrivning af bevaringsværdig bygningKlik her for at folde ud og læse mere om Nedrivning af bevaringsværdig bygning

25. Anlægsbevilling til gennemførelse af forundersøgelser af vådområderKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til gennemførelse af forundersøgelser af vådområder

26. Asfaltarbejder i 2018 og anlægsbevilling til vejvedligeholdelseKlik her for at folde ud og læse mere om Asfaltarbejder i 2018 og anlægsbevilling til vejvedligeholdelse

27. Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommunevejeKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje

28. Affaldshåndteringsplan 2019-2024 - tids/procesplan for den kommende planlægningKlik her for at folde ud og læse mere om Affaldshåndteringsplan 2019-2024 - tids/procesplan for den kommende planlægning

29. Ønske om støjværn i ØlstedKlik her for at folde ud og læse mere om Ønske om støjværn i Ølsted

30. Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i kurser, møder mv.

31. Orientering - Dialogmøde med sommerhusforeningerneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Dialogmøde med sommerhusforeningerne

32. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

33. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

34. Grusgrav - Lukket punktKlik her for at folde ud og læse mere om Grusgrav