Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 5. maj 2020
Mødested: Byrådssalen Juelsminde

Dagsordenpunkter

61. Nyt vejnavn til området for lokalplan 1120 ved Skolegade i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Nyt vejnavn til området for lokalplan 1120 ved Skolegade i Løsning

62. Nye vejnavne til boligområdet Lille Dalby Bakker - etape 3 og 4Klik her for at folde ud og læse mere om Nye vejnavne til boligområdet Lille Dalby Bakker - etape 3 og 4

63. Ansøgning fra As Vig Syd Digelag om forlængelse af digeKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra As Vig Syd Digelag om forlængelse af dige

64. Ansøgning fra Nørgårdkolonien om kystbeskyttelseKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning fra Nørgårdkolonien om kystbeskyttelse

65. Privat regnvandslav i Lille Dalby Bakker samt spildevandskloakering af boligområde, lokalplan nr. 1104 og nr. 1142Klik her for at folde ud og læse mere om Privat regnvandslav i Lille Dalby Bakker samt spildevandskloakering af boligområde, lokalplan nr. 1104 og nr. 1142

66. Privat spildevandslav ved Krovænget i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Privat spildevandslav ved Krovænget i Tørring

67. Drøftelse af eventuel kloakering af sommerhusområde ved SnaptunKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af eventuel kloakering af sommerhusområde ved Snaptun

68. Godkendelse af Affaldsplan 2020-2032 til offentlig høring Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af Affaldsplan 2020-2032 til offentlig høring

69. Godkendelse af udbud for ny henteordningKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af udbud for ny henteordning

70. Dispensation til hold af heste i byzone - Kirkebro 1, BarritKlik her for at folde ud og læse mere om Dispensation til hold af heste i byzone - Kirkebro 1, Barrit

71. Fremtidige trafikforhold på Ørumvej, Svends Møllevej og HornumkærvejKlik her for at folde ud og læse mere om Fremtidige trafikforhold på Ørumvej, Svends Møllevej og Hornumkærvej

72. Anlægsbevilling til reparation af Ørumvej efter udskridning af skråningKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til reparation af Ørumvej efter udskridning af skråning

73. Beslutning om tomgangsregulativKlik her for at folde ud og læse mere om Beslutning om tomgangsregulativ

74. Udkørsel Fra Tømmertoften 9, Hedensted til kommende boligvejKlik her for at folde ud og læse mere om Udkørsel Fra Tømmertoften 9, Hedensted til kommende boligvej

75. Drøftelse af organisering af driften på det tekniske områdeKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af organisering af driften på det tekniske område

76. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.

77. Orientering om status på havbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om status på havbrug

78. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

79. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt