Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 5. februar 2019
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

14. Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2019

15. Vinterregulativ for perioden 2019-2023Klik her for at folde ud og læse mere om Vinterregulativ for perioden 2019-2023

16. Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune

17. Evaluering af vandløbsvedligeholdelse 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af vandløbsvedligeholdelse 2018

18. Trafiksikkerhedsplan 2019 - 23Klik her for at folde ud og læse mere om Trafiksikkerhedsplan 2019 - 23

19. Anlægsbevilling til vejvedligeholdelse og trafiksikkerhedsarbejder i 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til vejvedligeholdelse og trafiksikkerhedsarbejder i 2019

20. Anlægsbevilling til cykelsti og trafiksikkerhed ved Tørring skole Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til cykelsti og trafiksikkerhed ved Tørring skole

21. Anlægsbevilling til udskiftning af bro over Gudenå i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til udskiftning af bro over Gudenå i Tørring

22. Anlægsbevilling til asfaltering af P-plads ved Daugaard MulticenterKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til asfaltering af P-plads ved Daugaard Multicenter

23. Vej øst om Hedensted - Beslutning om igangsætning af planlægning af vejKlik her for at folde ud og læse mere om Vej øst om Hedensted - Beslutning om igangsætning af planlægning af vej

24. Ansøgning om bro ved Hotel VejlefjordKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om bro ved Hotel Vejlefjord

25. Rammerne for kommunalt samarbejde om ”Naturområde Horsens Fjord”Klik her for at folde ud og læse mere om Rammerne for kommunalt samarbejde om ”Naturområde Horsens Fjord”

26. Endelig vedtagelse af lokalplan 1123 - Boliger ved Frederiksbergvej i Løsning og Spildevandstillæg nr. 13Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1123 - Boliger ved Frederiksbergvej i Løsning og Spildevandstillæg nr. 13

27. Principdrøftelse af planlægning for western ridecenter på Storskovvej 23, 8721 DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse af planlægning for western ridecenter på Storskovvej 23, 8721 Daugård

28. Navngivning af boligvej, DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Navngivning af boligvej, Daugård

29. Landzonesag på Havnevej i SnaptunKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Havnevej i Snaptun

30. Landzonesag på Tønballevej i SnaptunKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Tønballevej i Snaptun

31. Godkendelse af varmeprojektforslag efter endt høringKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af varmeprojektforslag efter endt høring

32. Godkendelse af varmeprojektforsalg fra Hedensted Fjernvamre udnyttelse af overskudsvarme fra Polyprint efter endt høring. Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af varmeprojektforsalg fra Hedensted Fjernvamre udnyttelse af overskudsvarme fra Polyprint efter endt høring.

33. Pilotprojekt vedrørende fælles affaldsløsning på PetersmindevejKlik her for at folde ud og læse mere om Pilotprojekt vedrørende fælles affaldsløsning på Petersmindevej

34. Pilotprojekt vedrørende fælles affaldsløsning på DyrskuepladsenKlik her for at folde ud og læse mere om Pilotprojekt vedrørende fælles affaldsløsning på Dyrskuepladsen

35. Anbefalinger vedrørende det gode seniorliv i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Anbefalinger vedrørende det gode seniorliv i Hedensted Kommune

36. Emner til årligt møde med sommerhusforeningerneKlik her for at folde ud og læse mere om Emner til årligt møde med sommerhusforeningerne

37. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

38. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt