Udvalget for Teknik dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. februar 2020
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

12. Forslag til lokalplan 1136 for et boligområde ved Rævebjergvej i Løsning samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøscreeningKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1136 for et boligområde ved Rævebjergvej i Løsning samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 og miljøscreening

13. Endelig vedtagelse af lokalplan 1142 for boliger, Lille Dalby Bakker, etape 3 og 4, HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1142 for boliger, Lille Dalby Bakker, etape 3 og 4, Hedensted

14. Drøftelse af krav til opholdsarealer ved byomdannelse i Hedensted MidtbyKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af krav til opholdsarealer ved byomdannelse i Hedensted Midtby

15. Haremarksvej 76, Løsning - byggeri af 6 plejeboligerKlik her for at folde ud og læse mere om Haremarksvej 76, Løsning - byggeri af 6 plejeboliger

16. Tema til affaldsplan 2020-2032 - Henteordning for enfamiliehuseKlik her for at folde ud og læse mere om Tema til affaldsplan 2020-2032 - Henteordning for enfamiliehuse

17. Tema til affaldsplan 2020-2032 - Henteordning for etageejendomme og tæt-lav bebyggelseKlik her for at folde ud og læse mere om Tema til affaldsplan 2020-2032 - Henteordning for etageejendomme og tæt-lav bebyggelse

18. Tema til affaldsplan 2020-2032 - Henteordning for sommerhuseKlik her for at folde ud og læse mere om Tema til affaldsplan 2020-2032 - Henteordning for sommerhuse

19. Indledende drøftelse af RenovatørudbudKlik her for at folde ud og læse mere om Indledende drøftelse af Renovatørudbud

20. Godkendelse af projektforslag fjernvarmeforsyning af Daugård. Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af projektforslag fjernvarmeforsyning af Daugård.

21. Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2020Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2020

22. Høring af Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030 samt MiljørapportKlik her for at folde ud og læse mere om Høring af Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030 samt Miljørapport

23. Anlægsbevilling i 2020 til byggemodning af 22 boligparceller i Remmerslund og ombygning af eksisterende vejkrydsKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling i 2020 til byggemodning af 22 boligparceller i Remmerslund og ombygning af eksisterende vejkryds

24. TomgangsregulativKlik her for at folde ud og læse mere om Tomgangsregulativ

25. Emner til årligt møde med sommerhusforeningerneKlik her for at folde ud og læse mere om Emner til årligt møde med sommerhusforeningerne

26. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.

27. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

28. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt